Hervormde Gemeente Haren-Onnen

Wie?

De Hervormde Gemeente Haren-Onnen houdt dienst in het centrum van Haren, namelijk in de monumentale Dorpskerk aan de Rijksstraatweg. Het is een kerkelijke gemeente met een rijke, eeuwenoude traditie, maar tegelijkertijd hedendaagse opvattingen over geloof, samenleving en samenwerking. Als middelpunt van het dorp – vrij letterlijk, maar ook figuurlijk – opent zij haar deuren voor iedereen die behoefte voelt aan zingeving, rust of een luisterend oor. De zondagsdienst is in theorie voor de leden van de gemeente, maar iedereen is welkom.

Arlette Toornstra, predikant bij de Hervormde Gemeente: “Een goede kerkdienst heeft een logische opbouw waarbij je je na afloop geïnspireerd en gemotiveerd voelt. Gaandeweg leg je je persoonlijke zorgen en problemen af en stap je met frisse moed en een gevoel van saamhorigheid weer naar buiten. Een nieuwe week in.”

Wat?

De Hervormde Gemeente staat midden in de samenleving. Arlette: we houden een vinger aan de pols over wat er gebeurt in de gemeenschap en hebben daarin een signalerende en soms een adviserende rol. Bijvoorbeeld naar de lokale overheid toe. Daarnaast zijn we een ontmoetingsplek voor gesprekken en om na te denken over maatschappelijke thema’s die raakvlakken hebben met kerk en samenleving. Soms gaan die gesprekken over het geloof en de beleving daarvan, maar ook over andere onderwerpen wordt nagedacht. Die gesprekken en ontmoetingen zijn een wezenlijk onderdeel van onze gemeente.”

Jan Derk Sluurman, de koster van de kerk vult aan: “Ik zeg wel eens dat wij de luis in de pels zijn en zo voelt het wel een beetje. We zijn op een bescheiden manier kritisch en daar waar de overheid tekort schiet, vervullen wij vaak een belangrijke taak. Bijvoorbeeld door hulp en begeleiding te bieden aan diegenen die dat nodig hebben.”

Hoe?

Een kerkelijke gemeente leiden is niet alleen de taak van de predikant en de koster. De kerkrentmeesters, diakenen, de organist, de ouderlingen en de vele vrijwilligers: allemaal vervullen ze een belangrijke rol bij de Hervormde Gemeente. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat er geld wordt opgehaald voor goede doelen of individuele steun in geval van nood. Diaken Haije Hoving: de goede doelen worden bepaald door de diaconie. De diakenen kijken waar behoefte aan is in de samenleving en werken daarbij samen met andere kerken en organisaties. Bijvoorbeeld voor voedselbanken en inloophuizen maar ook voor actuele vraagstukken zoals momenteel huishoudens die in de problemen komen door de hoge energieprijzen.”

De kerkrentmeester dragen zorg voor het onderhoud van de kerk en het terrein en sturen de koster aan die optreedt als gastheer of “General Manager” van de locatie. Daarnaast zorgen de ouderlingen voor het geestelijk welzijn van de leden van de gemeente. Van een luisterend oor tot praktische hulp: als lid sta je niet alleen.

Waar?

De Dorpskerk van Haren vierde onlangs haar 800-jarig bestaan met een groot middeleeuws festival. Het “kloppend hart van Haren” is de locatie waar menig Harenaar de grote gebeurtenissen van het leven gevierd of gevoeld heeft. Daarnaast vormt de kerk vaak een decoratief en sfeervol middelpunt voor evenementen en activiteiten in het dorp. Achter de kerk ligt het ontmoetingscentrum van de kerk dat heel toepasselijk ‘Ons Centrum’ heet.

Verder?

Samenwerken is de sleutel voor de toekomst blijkt uit de woorden van Haije, Arlette en Jan Derk. Samenwerken met andere organisaties en verenigingen, maar ook samenwerken met andere kerkelijke gemeentes. Vooral in de sociale functies valt er veel winst te behalen bij een goede samenwerking merkt het drietal.

Zo werkte Haije onder andere nauw samen met diakenen van de Gorechtkerk om geld in te zamelen voor het project Groningen Geeft Warmte, worden kerkelijke feestdagen in overeenstemming met elkaar gevierd en werden de overige kerken van Haren uitgenodigd voor de viering van het 800-jarig bestaan. “We werken samen waar de overeenkomsten dat toelaten, maar behouden allemaal onze eigen identiteit. Het is als in een centrum van een dorp waar meerdere kleine zelfstandigen naast elkaar kunnen bestaan. Iedereen heeft zijn eigen identiteit en doelgroep, maar door bij elkaar te ‘shoppen’ versterk je elkaar!”

De Dorpskerk in Haren is tijdens evenementen en in de zomermaanden regelmatig geopend voor bezoekers.

 

Kijk binnen bij Hervormde Gemeente Haren-Onnen

Openingstijden

Zondagdienst10.00 uur

Contact informatie

Rijksstraatweg 188
9752 BR Haren

06-135 671 16

www.dorpskerkharen.nl
koster@dorpskerkharen.nl